0705 - 88 87 42

UTRYMNINGSLEDARE


På skolor, industrier eller andra verksamheter som bedrivs i stora lokaler med högt antal personer på plats kan man med fördel utse och utbilda utrymningsledare som en del i den organisatoriska säkerheten och sitt systematiska brandskyddsarbete.

Kontakta oss för offert!

Utbildning för utrymningsledare

Vid en brand kan en kritisk situation uppstå på bara ett par minuter.
Rökutveckling och panik innebära alltid stora risker.
För att skapa en effektiv utrymningsorganisation bör det finns flera utrymningsledare på varje avdelning eller våningsplan .
I denna utbildning får utrymningsledaren med sig kunskaper hur man bör agera och vilka risker man kan ta.
En grundtrygghet skapas för utrymningsledaren i sin roll vid en utrymningssituation.

Är du utsedd till utrymningsledare på din arbetsplats?

Genom kursen får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll. Kursen kan kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler.

Målgrupp för utbildningen utrymningsledare

Utbildningen riktar sig till de personer som har en aktiv del i en utrymningsorganisation i händelse av brand eller annan olycka.

Kursmål för utbildningen utrymningsledare

Efter utbildningen skall deltagarna ha kompetens för att kunna agera inom respektive befattning och bidra aktivt till en säkrare utrymning på företaget.
Deltagarna skall kunna leda kollegor i när en utrymningssituation uppstår.