0705 - 88 87 42

Krishantering/Avlastande samtal


Skånes Sjukvårdstjänst kan tillhanda hålla både utbildning i krishantering samt genomföra avlastningssamtal vid behov.

Tid: 4 timmar
Antal deltagare: 12
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Övrig info

Som alla våra utbildningar så sker utbildningen med legitimerad vårdpersonal med gedigen och reell erfarenhet från akutsjukvård.

Har ni en plan för hur ni ska hantera en situation då det som inte får hända - händer?

Efter en traumatisk, oförutsedd händelse upplevs ofta stress, något som har stor påverkan på individen och kan orsaka sjukfrånvaro, misstrivsel eller osäkerhet på arbetsplatsen.

Många gånger är närmsta chefens och kollegornas stöd av stor betydelse för individen och dennes väg tillbaka i arbete. Stöttning och omhändertagande mildrar ofta stressreaktionen och kan till och med förebygga ett framtida sjukdomstillstånd.

Målet med utbildningen är att skapa rutiner och handlingsberedskap då en kollega utsatts för en stark stressreaktion i eller utanför arbetet.

I kursen ingår följande delmoment:
  • Mental förberedelse
  • Reaktioner vid en stress- och krissituation
  • Ökad medvetenhet och kunskap om hur stress påverkar i en oförutsedd situation
  • Bemötande av individer i en stressreaktion
  • Stödinsatser - stabiliserande insatser och information
  • Krisplan - beredskap vid allvarlig händelse

Skånes Sjukvårdstjänst tillhandahåller utbildning i krishantering samt genomföra avlastningssamtal vid behov.

Tid: Varierande, lämnas vid offert
Antal deltagare:
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Övrig info

Som alla våra utbildningar så sker utbildningen med legitimerad vårdpersonal med gedigen och reell erfarenhet från akutsjukvård.

Metoden innebär att de drabbade får en möjlighet att bearbeta de normala reaktionerna på en onormal händelse.