0705 - 88 87 42

Vuxen


Varje år rapporteras det över 10 000 plötsliga hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. Hjärtstopp kan bl.a. ske på grund av hjärtinfarkt, medfödda hjärtfel eller yttre påverkan.

Tid: 2-3 timmar
Antal deltagare: 12
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Övrig info:  Tiden på utbildningen är beroende på om man vill ha mer praktisk träningen (scenario)

Som alla våra utbildningar så sker utbildningen med legitimerad vårdpersonal med gedigen och reell erfarenhet från akutsjukvård.

  • Det kan drabba vem som helst. Kanske en släkting, kollega eller en person du möter på gatan. Kan du agera vid ett hjärtstopp i din omgivning?
  • Svenska rådet för hjärt- lungräddning rekommenderar att man årligen repeterar sin HLR- utbildning för att försöka säkerställa att man kan hjälpa en drabbad, i vilket som oftast kan vara en ganska stressig situation.
  • Varje minut är avgörande hjärtstopp! Vi kan erbjuda både standardiserade HLR- utbildningar och skräddarsydda lösningar med hög realism.
  • När Skånes Sjukvårdstjänst AB utbildar i HLR använder vi ett system som heter QCPR. Systemet är konstruerat och uppbyggt på att eleverna får en kontinuerlig och objektiv feedback både under pågående träningsepisod samt en mer utförlig feedback efter avslutad episod

TESTIMONIALS


Vi startade utbildningsdagen med öppna ögon och öron. Då det var mycket nytt för oss med avancerade praktiska övningar var vi lite osäkra till en början men vid dagens slut kände vi oss stärkta och trygga med nya kunskaper.

En otroligt givande utbildningsdag med engagerade utbildare och skademarkörer. Vi fick med oss både kunskap och tips som vi kan implementera i vår verksamhet.

Dan Göthed

Hovrätten