0705 - 88 87 42

Sjukvårdspersonal


HLR för sjukvårdspersonal

Vuxen-HLR Sjukhus

Utbildningen inriktar sig till all vårdpersonal som är verksamma både på och utanför sjukhuset samt studenter vid vårdutbildningar.

Tid: 4 timmar
Antal deltagare: 2-6/instruktör
Förkunskaper:

Inläst kursbok S-HLR vuxen och materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”
(obligatoriskt för dem som vårdar patienter med hjärtstopp).

Genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Övrig info

Som alla våra utbildningar så sker utbildningen med legitimerad vårdpersonal med gedigen och reell erfarenhet från akutsjukvård.

Som arbetsledare skall du säkerställa att all personal, oavsett om de är tillsvidareanställda, vikarier eller inhyrda från ett bemanningsföretag är trygga i rollen om olyckan är framme. HLR är för alla och bör repeteras årligen för att säkerställa säkerheten och kvalitén

Kursinnehåll:

  • Deltagaren får träna på att lägga en person i stabilt sidoläge, åtgärder luftvägsstopp och bedöma om en person har ett hjärtstopp
  • Deltagaren lär sig att på egen hand behandla ett hjärtstopp med defibrillering.
  • Deltagaren får träna sig i att handha syrgastillförsel till patienten
  • Genomgång av olika luftvägshjälpmedel.
  • Allt enligt Svenska HLR rådets riktlinjer för S-HLR 2016

Barn-HLR sjukhus

Utbildningen inriktar sig till all sjukvårdpersonal som arbetar på sjukhus eller inom vården med inriktning mot barn.

Kontakta oss för offert!

 

Kursinnehåll kedjan som räddar liv, HLR med både en och tvålivräddarteknik, lokala larmrutiner, användandet av halvautomatisk hjärtstartare, akututrustning. Övningar åtgärder luftvägsstopp, stabilt sidoläge och teamträning med senarior.