0705 - 88 87 42

Instruktör


Instruktörskurs i barn- och vuxen-HLR.

Utbildningen riktar sig till de som själv vill kunna utbilda i antingen Barn eller Vuxen HLR i samhället

Tid: 4-6 timmar
Antal deltagare: 4-8
Förkunskaper:

Barn HLR

Genomförd grundutbildning i Barn-HLR senaste halvåret. Inläst kurs- och instruktörsbok samt webbutbildning Barn-HLR instruktörsnivå. Förberedda träningsuppgifter.

Vuxen HLR

Deltagit i den instruktörsledda och/eller filmbaserade grundutbildningen i Vuxen-HLR inom 1 vecka före eller i anslutning till instruktörsutbildning. Inläst instruktörsbok samt utbildningsmaterial. Godkänt resultat på webbutbildning instruktörsnivå. Förberedda träningsuppgifter.

Övrig info

Som alla våra utbildningar så sker utbildningen med legitimerad vårdpersonal med gedigen och reell erfarenhet från akutsjukvård.

Antingen är du utsedd av ditt företag att vara ansvarig för HLR utbildningen på företaget eller du som funderar på att starta eget med inriktning mot HLR.


Instruktörskurs i Barn-HLR.

Kursen riktar sig åt dig som vill ha möjligheten att utbilda i barn-HLR själv.

Tid: 4h
Antal deltagare: 2-6 deltagare/instruktör
Förkunskaper: Inga
Övrig info

Som alla våra utbildningar så sker utbildningen med legitimerad vårdpersonal med gedigen och reell erfarenhet från akutsjukvård.

  • grundläggande HLR till barn, en- livräddarteknik
  • grundläggande HLR till barn, två- livräddarteknik
  • handgrepp för att kunna hjälpa barn med luftvägsstopp
  • hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för
  • larm och träning av samarbete vid akuta situationer
  • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR barn enligt gällande riktlinjer.
  • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

TESTIMONIALS


Kursen var givande. Kurschefen anpassade upplägget efter elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Instuderingsmaterialet tillhandahölls i god tid, så att jag fick ett gott utgångsläge.
Jag gavs stor frihet att själv planera och genomföra lektionen, men kurschefen som stöd och ”bollplank”. Kurschefen tillhandahöll goda råd och visa upp en rad tekniska hjälpmedel, instruerade i dess användande samt hur man kunde nyttja dem under lektionen.
Utvärderingen under och efter den genomförda lektionen var konstruktiv och kärnfull.
Utbildningen var av god kvalitet och jag känner mig säker i min förmåga att utbilda andra i HLR.
Linus Nissen