0705 - 88 87 42

HLR


Varje år rapporteras det över 10 000 plötsliga hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. Hjärtstopp kan bl.a. ske på grund av hjärtinfarkt, medfödda hjärtfel eller yttre påverkan.

Målet är att kunna hjälpa

Målet med utbildningarna är att man kunna ge första hjälpen, påbörja HLR och ha kunskapen att använda en hjärtstartare om någon i ens närhet skulle drabbas av hjärtstopp.

Deltagarna får också kunskap om åtgärder luftvägsstopp och nyttan av att kunna lägga en person i stabilt sidoläge.

Vi går även igenom livräddande handgrepp och åtgärder som en allvarligt skadad eller sjuk person behöver.

Vi berör både teoretiska och praktiska delar. I praktikdelen får deltagarna öva på varandra och HLR dockor.

Målgruppen är

  • Kontor: företag, privata och offentliga verksamheter m m
  • Publika anläggningar: Köpcentrum, butiker, arenor, hotell, flygplatser, tågstationer m m
  • Sport och fritid: Idrottsplatser, simhallar, golfbanor, båt och skärgård, privata hem m m
  • Industri och bygg
  • Hälso- och sjukvård:  Mottagningar, vårdcentraler, tandläkare, sjukhus m m

Våra utbildningar i HLR följer svenska HLR Rådet riktlinjer 2016

lnga förkunskaper krävs

HLR utbildning