0705 - 88 87 42

Första Hjälpen


Första hjälpen och Akuta sjukdomar

Utbildningen riktar sig till både privat personer och företag som vill ha kunskap i första hjälpen och akuta sjukdomar.

Tid:3 timmar
Antal deltagare: 12
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Övrig info

Som alla våra utbildningar så sker utbildningen med legitimerad vårdpersonal med gedigen och reell erfarenhet från akutsjukvård.

Under kursen kommer förstahjälpen konceptet LABCDE vara en röd tråd för att ge deltagarna en inblick hur de ska bete sig vid en olycka eller skadeplats; lära sig prioritera och på ett strukturerat sätt undersöka den skadade. I utbildningen ingår åtgärder vid luftvägsstopp, stabilt sidoläge, användande av olika typer av förband. Under akuta sjukdomar så pratas det om symtom och åtgärder vid de vanligaste sjukdomarna.


Tid: 3 timmar
Antal deltagare: 15
Förkunskaper: Inga förskunskaper krävs
Övrig info

Som alla våra utbildningar så sker utbildningen med legitimerad vårdpersonal med gedigen och reell erfarenhet från akutsjukvård.

Första hjälpen påbyggnad

Kursen första hjälpen påbyggnad är en fortsättning är man först repeterar grunderna och därefter praktiserar sina kunskaper under olika senarior.