0705 - 88 87 42

Brandutbildning


Vi på Skånes sjukvårdstjänst erbjuder er en grundläggande brandutbildning. Utbildningen hjälper till att skapa förståelse när det gäller det förebyggande brandsäkerhetsarbetet samt ger kunskap i att bekämpa en eventuell brand.


Tid: 8 timmar
Antal deltagare: 20/instruktör
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Övrig info: Vi utformar utbildningen på plats hos er

Som alla våra utbildningar så sker utbildningen med legitimerad vårdpersonal med gedigen och reell erfarenhet från akutsjukvård.

Reagera!

Agera!

Ha en plan!

Personalen är den viktigaste resursen i arbetet med att förebygga och stoppa bränder på arbetsplatserna. Deras kunskap att ingripa mot brand på rätt sätt och riskmedvetenhet att förebygga en brand, är en viktig faktor i säkerhetsarbetet.

Våra instruktörer har lång erfarenhet från räddningstjänsten så väl på landsbygden som i stor stan.

Anpassad brandutbildning

Skånes sjukvårdstjänst erbjuder er flera olika utbildningar inom brandskydd där alla deltagare får både teoretisk utbildning och möjligheten att genomföra praktiska övningar för att ni på så vis bli maximalt förberedd vid en eventuell brand. Alla arbetsplatser är unika, och för att ni ska få en komplett förståelse för hur ni ska agera i samband med brand ser vi naturligtvis till att anpassa vår brandutbildning efter de förutsättningar som finns hos er.

Utbildningen genomfors både teoretiskt och praktiskt for att gå igenom grunderna i brandsäkerhet på ett informativt och pedagogiskt sätt.

Målet med utbildningen är an deltagaren ska kunna vidta förebyggande åtgärder så an risken för brandskada minimeras.

Utbildningen följer Svensk Brandskyddsförenings föreskrifter och innehåller bl.a. brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på arbetsplatsen.

Delar av kursinnehållet:
 • Förebyggande åtgärder
 • Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor
 • Tillstånd
 • Organisation och ansvar
 • Brandskydd
 • Brandens uppkomst, förlopp och spridning
 • Brandkunskap - olika typer av bränder
 • Brandorsaker och risker
 • Brandfarlig vara
 • Utrymningsvägar
 • Rutin och agerande vid brandlarm
 • Genomgång av olika släckredskap
 • Se vad som händer med fel släckmedel
 • Räddningstjänstens roll
 • Praktisk övning