7 juni, 2016

Utbildningar HLR & Första Hjälpen

HLR och Första hjälpenutbildningar på ditt företag eller förening

Gedigna utbildningar i HLR Vuxen, HLR Barn, första hjälpen, drogupplysning och krishantering.

Att ha återkommande HLR-utbildningar och Första Hjälpenkurser på arbetsplatsen är något som inte alla tänker på. Det är oerhört viktigt att repetera sina kunskaper och att ha till exempel återkommande kurser en gång om året är en mycket god idé. 

Våra HLR-utbildningar är pedagogiskt utformade och hålls av erfarna instruktörer med god vana att se deltagarnas behov. Varje utbildningstillfälle skapas och anpassas väl efter varje kunds behov och önskemål. Vi rekommenderar att all gruppundervisning sker i grupper om max 15 deltagare. 

När ni anlitar oss så kan ni lita på att det kommer en väl förberedd instruktör som har med sig all utrustning som kan behövas vid utbildningstillfället. Alla deltagare får ett fickminne efter avslutad HLR-utbildning samt efter utbildningstillfälle inom HLR blir alla deltagare registrerade i hjärt- och lungräddningsrådets register.

Vi erbjuder även möjligheten att hyra in specialkompetens från oss. Kontakta oss för mer information! 

Aktuella kurser inom HLR och Första hjälpen

Första hjälpen I

Grundutbildning i Första Hjälpen

En bra grundutbildning i första hjälpen på 3 timmar där vi går igenom L-ABCDE-konceptet (location, airways, breathing, circulation, disability and exposure). Utbildningen varvar teori med praktiska moment där deltagarna är aktiva. Kursen kan individuellt anpassas beroende på utbildningsståndpunkt och då anpassas även kursens längd för att försäkra att innehållet är av kvalité.

Tidsåtgång: 3 timmar

 


 

Första hjälpen II

Fortsättningskurs i Första Hjälpen

Fortsättningskurs i första hjälpen som bygger vidare på L-ABCDE-konceptet.

Vi utför olika scenarioträningar och vidareutvecklar konceptet första hjälpen.

Denna kurs kräver förkunskap av genomgången Första hjälpen grundkurs inom de senaste 6 månaderna.

 

Tidsåtgång: 3 timmar

 


 

HLR Vuxen

Grundutbildning i HLR Vuxen

Grundläggande utbildning i HLR där vi lär ut användning, korrekt teknik och genomgång av hjärtstartare. Luftvägsstopp och stabilt sidoläge ingår i utbildningen. 

Alla deltagare med godkända kunskaper efter genomförd kurs registreras i HLR-rådets egna register.

 

Tidsåtgång: 3 timmar

 


 

HLR Barn

Grundkurs i HLR Barn

Kursen ges på 2 timmar/grupp på 10 st där syftet är att alla deltagare skall kunna ge HLR till barn samt ha grundläggande kunskap om barns speciella behov vid olycksfall och andra akuta situationer. Deltagarna skall kunna känna trygghet att agera efter detta. Viss sjukdomsinformation angående specifika barnsjukdomar ges och kursen kräver ett aktivt deltagande då teori och praktik varvas. Kursens utformning kan naturligtvis anpassas efter gruppens förkunskaper och specifika behov.

Tidsåtgång: 2 timmar


 

Drogupplysning

En teoretisk kurs

En teoretisk kurs i drogupplysning där information om de vanligaste drogerna gås igenom.

Deltagarna får en bra inblick i vilka symptom ett drogmissbruk kan uppvisa utifrån brukad substans. 

Tidsåtgången på 2 timmar beräknas på en grupp av 25 deltagare.

 

 

Tidsåtgång: 2 timmar


 

Krishantering

Kurs i krishantering

Teoretisk kurs i krishantering som ger deltagarna verktyg i hur man skall agera individuellt och i grupp vid större påfrestningar och konkreta hot. Deltagarna erbjuds olika strategier för hantering och mental förberedelse på olika situationer.

Våra instruktörer är även utbildade att hålla debreifing och avlastande samtal och handledning vid behov.

 

Tidsåtgång: Flexibel


 

Mer information om Skånes Sjukvårdstjänst och utbildningar i HLR och Första Hjälpen

Tveka inte att kontakta oss!

För pris och offert kontakta oss på info@skanessjukvardstjanst.se eller slå oss en signal på 0705-888 742. Du kan också skicka ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär