0705 - 88 87 42

Eventsjukvård


Är ni i behov av kvalificerad sjukvårdspersonal i samband med olika events, händelser, kortare perioder eller några timmar under en vecka? Eller är ni på väg in i en tidsperiod där ni är i behov av tillfällig personal?

Helhetslösningar events, festivaler och större fester och arrangemang

Skånes Sjukvårdstjänst är ett företag som levererar helhetslösningar inom sjukvård vid
events, festivaler och större fester och arrangemang Vår personal har
alla en lång och gedigen erfarenhet ifrån narkos-, akut- och
ambulanssjukvård vilket innebär att de självständigt eller i team kan
arbeta i stressade situationer och göra snabba bedömningar.

Vi har rätt folk för varje tillfälle

Skånes Sjukvårdstjänst tillhandahåller undersköterskor samt
specialistutbildade sjuksköterskor inom akut, ambulans, narkos. Vid
behov har vi även ett team av läkare tillgängligt.

Vi är vad vi heter, därför ställer vi höga grundkrav på vår personal och
återkommande träning är en naturlig del av verksamheten. All personal
skall ha minst två års yrkeserfarenhet inom något av de områden vi
levererar, samtliga genomgår självfallet HLR utbildning två ggr/år,
legitimerad personal (sjuksköterskor och läkare) genomgår ett årligt kunskapstest för att
bibehålla sin delegering för läkemedel.

* Vi tillhandahåller samma läkemedel som akutambulanserna använder.
* All personal tränas i ytlivräddning vartannat år.

Utrustning

 • Vi erbjuder sjukvårdare och/eller sjuksköterska med första hjälpen
  väska med eller utan läkemedel.
 • Fyrhjuliga och sexhjuliga ATV utrustade med utryckningssignaler,
  bårsläp och annan utrustning som krävs för att kunna ta sig nära
  patienten i svårtillgängliga miljöer.
 •  Mobil vårdcentral (sjuk/värme stuga).
 • Kompletta ambulanser utrustade enligt regionerna eller landstinget
  krav.
 • Hjärtstartare.
 •  Utrustning för ytlivräddning