HLR & Första hjälpenutbildningar räddar liv.

Skånes sjukvårdstjänst

Våra utbildningar i HLR och Första hjälpen ökar er kunskap och räddar liv.
sjukvårdsväskor, HLR-utbildning, första hjälpen utbildning, hjärtstartare, Laerdal, Philips Hjärtstartare, HLR Skåne, HLR Malmö, HLR Lund, HLR Barn, Första hjälpen företag, sjukdomslära, repetitionsutbildning
Gå till Första hjälpen I

Första hjälpen I

Grundkurs i första hjälpen där teori varvas med praktiska moment där deltagarna är aktiva. Kursen kan individuellt anpassas beroende på utbildningsståndpunkt.

Gå till första hjälpen II

första hjälpen II

Fortsättningskurs i första hjälpen där vi bygger vidare på L-E-konceptet samt bygger på olika scenarioträningar. Kräver förkunskap av genomgången Första hjälpen I.

Gå till HLR Vuxen

HLR Vuxen

Grundläggande HLR-utbildning som lärs ut med korrekt teknik och genomgång av hjärtstartare. Luftvägsstopp och stabilt sidoläge ingår i utbildningen.

Gå till HLR Barn

HLR Barn

Speciellt utformad HLR-kurs där syftet är att deltagare skall kunna ge HLR till barn samt ha grundläggande kunskap om barns speciella behov vid olycksfall och akuta situationer.

S-HLR

HLR speciellt anpassad för sjukvårdspersonal. Tidsåtgång 4 timmar

Gå till Drogupplysning

Drogupplysning

En teoretisk kurs i drogupplysning där information om de vanligaste drogerna gås igenom och deltagarna får en bra inblick i vilka symptom ett drogmissbruk kan uppvisa utifrån brukad substans.

Hot & Våld – konflikthantering

Kurs i konflikthantering.

Gå till Krishantering

Krishantering

Teoretisk kurs i krishantering som ger deltagarna verktyg i hur man skall agera individuellt och i grupp vid större påfrestningar och konkreta hot. Deltagarna erbjuds olika strategier för hantering och mental förberedelse på olika situationer.

Bemanning

Hyr in kompetens från Skånes Sjukvårdstjänst. Vi hyr ut kompetenta och erfarna sköterskor. Kontakta oss för mer information.

Säkerhetsrutiner Hot & Våld

Genomgång av era säkerhetsrutiner, lokaler och utbildningsnivåer ger er ett helhetsperspektiv och en trygg grund. Skaffa er ett gemensamt tänk, en mental förberedelse och säkra agerande vid särskild händelse. Lämplig för skolor, sjukhus, LSS-personal m.fl.

Vi erbjuder HLR-utbildningar och första hjälpenutbildningar till företag, föreningar och privatpersoner. Hos oss kan du välja att hyra eller köpa hjärtstartare från Philips samt produkter och tillbehör från Laerdal. Vi erbjuder utbildningar på hjärtstartare och förmånliga serviceavtal. Hör av dig till oss för mer information!

Om Skånes sjukvårdstjänst

Gedigna och trygga utbildningar i HLR och första hjälpen
HLR Hjärtstartare Första Hjälpen

Våra HLR-utbildningar är pedagogiskt utformade och hålls av erfarna instruktörer med god vana att se deltagarnas behov. Varje utbildningstillfälle skapas och anpassas väl efter varje kunds behov och önskemål. Vi rekommenderar att all gruppundervisning sker i grupper om max 15 deltagare. När ni anlitar Skånes Sjukvårdstjänst så kan ni lita på att det kommer en väl förberedd instruktör som har med sig all utrustning som kan behövas vid utbildningstillfället. Alla deltagare får ett fickminne efter avslutad HLR-utbildning och efter utbildningstillfälle inom HLR blir alla deltagare registrerade i hjärt- och lungräddningsrådets register.

vi är skånes sjukvårdstjänst

Licensierade, engagerade och välutbildade HLR-instruktörer.

Martin Olsson

Vub Ambulansskötare, Lic. HLR Instruktör
Leg. Sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning Prehospital verksamhet, specialistutbildning med lämplighet för ambulansvård. Har arbetat inom olika former akutsjukvård på såväl mottagningar som i ambulans i både storstad och norrländska skogar.

Eva Olsson

Sjuksköterska, Lic. HLR-instruktör
Leg. Sjuksköterska sedan 12 år tillbaka med erfarenhet av glesbygdens och storstadens sjukvårdsbehov. Specialistutbildad inom diabetes och hur vårdens utformning ändras.

Samarbeten

Frågor om hjärtstartare, HLR-utbildning eller någon av våra andra utbildningar?